top of page

復康器材捐贈

我們會回收運作正常而零件完整的復康器材,例如:輪椅、便椅、醫療床等等,不論新舊。
回收後我們會把器材清潔、整理並分類,再轉借或送贈給有需要人士。
歡迎個人或團體踴躍參與,為社群和環保出一分力。


 

對象

個人/機構

 

 

回收安排

​1. ​申請者請填寫相關表格(下方有電子表格),亦可親身送遞、電郵、傳真或郵寄至本協會。

2. 於收到捐贈者的申請表格後,協會職員會聯絡申請者落實安排。

 


回收時段

星期一至五辦公時間,歡迎來電查詢或親自送到本會。捐贈表格:                                    

電子表格               |               

聯繫方法

電話 2388 9915

傳真 2388 9916

電郵  : info@hkrehabright.org

會址 九龍深水埗東沙島街188號樂年花園B3地下

 


P3291737.jpg
bottom of page