top of page

復康用品捐贈

 

 

 

對象

個人/機構

 

 

回收安排

​1. ​申請者請填寫相關表格(下方有電子表格),亦可親身送遞、電郵、傳真或郵寄至本協會。

2. 於收到捐贈者的申請表格後,協會職員會聯絡申請者落實安排。

 


回收時段

星期一至五辦公時間,歡迎來電查詢或親自送到本會。

 

 

復康用品捐贈表格:                     

電子表格                                  下載 

 

聯繫方法

電話 2388 9915

傳真 2388 9916

電郵  : info@hkrehabright.org

會址 九龍深水埗東沙島街188號樂年花園B3地下

下載.jpg
h0888001_10021937_160928115239_01_515.jp
x_24_.png
bottom of page